H19秋季リーグ戦結果

1部校9月7日(瑞穂球場)
愛教大対中京大、1対11(5回コールド)で中京大の勝ち
愛知大対愛学院大、7対3で愛知大の勝ち